Wielkopostne rekolekcje parafialne będziemy przeżywać od niedzieli 28 lutego. Z powodu ograniczeń epidemicznych rekolekcje będą się odbywać w trzy kolejne niedziele podczas mszy św. Nauki stanowe będą w dni powszednie w tym czasie. Wszystkich zachęcamy do udziału w rekolekcjach bezpośrednio lub przez Internet.
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE 2021
 JAK PAN BÓG PATRZY NA NAS?
Rekolekcje z Pismem Świętym
 
Ćwiczenia rekolekcyjne poprowadzi S. Joanna Nowińska, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, dr hab. biblista, wykładowca akademicki i katecheta, zaangażowana m. in. w projekty YouMyGod; psalm1zW.
NIEDZIELA 28 lutego
  1. Bóg jest Dobry
  2. Posłuchaj do końca
NIEDZIELA 7marca
Twarzą w twarz z Bogiem i twarzą w twarz z człowiekiem
NIEDZIELA 14 marca
Bóg ma sposób na zło
Nauki stanowe
Nauki stanowe w dni powszednie. Ze względu na pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca będą w następnym tygodniu (zostaną zapowiedziane).
„W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, w którym wieczorami zwykł siadywać ojciec.
Dziadek pisał do mnie: Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Nikt z badaczy, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do najgłębszych jej źródeł. Dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz. Mądrzejsi od ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. Nie bój się. Nie musisz rozumieć. Biblię wystarczy kochać i czytać. Resztę swoim słowem zrobi Bóg.
Będziesz Biblię nieustannie czytał – powiedział kiedyś do mnie. – Będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu są tylko nieudolnym komentarzem do tej jednej Księgi…
Zrozumiałem, że Pismo Święte powinno być w miarę podniszczone, ze śladami palców na rogach stronic, zapisane na marginesie drobnym pismem i upstrzone różnokolorowymi podkreśleniami, przypominającymi mosty przerzucone nad przepaścią. Każde takie podkreślenie i każda uwaga zapisana na marginesie księgi, na dole, o góry, po bokach, jest dowodem naszego przenikania w tekst i naszego spoufalenia się, jest jakby podpisem stwierdzającym nasz współudział w zdarzeniach, dziejących się na jej kartach”.
Roman Brandstaetter
Możemy zabrać z sobą Pismo Święte.

28 lutego

Z wypowiedzi papieża Franciszka:
Gdybyście zobaczyli moją Biblię, być może nie zrobiłaby na was wielkiego wrażenia: – To ma być Biblia papieża? Taka stara, zniszczona książka! Moglibyście podarować mi nową, na przykład taką za tysiąc dolarów, ale ja bym jej nie chciał. Bardzo kocham moją starą Biblię, która towarzyszyła mi przez połowę życia. Była świadkiem moich największych radości i bywała też mokra od moich łez. Jest moim najdroższym skarbem. Żyję nią i nie oddałbym jej za nic w świecie. Dzisiaj jest więcej prześladowanych chrześcijan niż w pierwszych wiekach Kościoła. A dlaczego są prześladowani? Są prześladowani dlatego, że noszą krzyż i są świadkami Jezusa. Wytacza się im procesy za posiadanie Biblii. Biblia jest księgą bardzo niebezpieczną. Do tego stopnia niebezpieczną, że w niektórych krajach jej posiadacze traktowani są tak, jakby trzymali w szafie granaty. Mahatma Gandhi, który nie był chrześcijaninem, powiedział pewnego razu: „Wy, chrześcijanie posiadacie księgę, która zawiera w sobie tyle dynamitu, że mogłaby rozsadzić na kawałki całą cywilizację, wywrócić świat do góry nogami i uczynić z tej zniszczonej wojną planety świat pokoju. Wy jednak zachowujecie się tak, jakby była ona jedynie przykładem dobrej literatury, niczym więcej”.
Co zatem trzymacie w dłoniach? Dzieło literackie? Zbiór pięknych starych opowieści? W takim wypadku musielibyście powiedzieć chrześcijanom więzionym z powodu Biblii: „Jesteście głupcami! To nic innego jak tylko dzieło literackie”. Nie, to właśnie przez Słowo Boże Światło przyszło na świat i nigdy nie zgaśnie. W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium (175) napisałem: „Nie szukamy, błądząc po ciemku, ani nie powinniśmy oczekiwać, aby Bóg skierował do nas Słowo, ponieważ rzeczywiście «Bóg przemówił, już nie jest wielkim nieznanym, lecz objawił się». Przyjmijmy wzniosły skarb objawionego Słowa”. Trzymacie zatem w dłoniach coś Bożego: księgę, która płonie jak ogień! Księgę, przez którą przemawia do nas Bóg. Dlatego pamiętajcie: Biblia nie jest po to, żeby postawić ją na półce, ale po to, by brać ją do ręki, by czytać ją często, codziennie, zarówno samemu, jak i razem z innymi… Czytajcie uważnie! Nie zatrzymujcie się na powierzchni, jak przy lekturze komiksów! Nigdy nie wolno traktować Słowa Bożego w sposób płytki, powierzchowny. Stawiajcie sobie pytania: „Co mówi to mojemu sercu? Czy przez te słowa przemawia do mnie Bóg? Czy dotykają one istoty moich pragnień? Co mam czynić?”. Tylko w ten sposób Słowo Boże będzie mogło w pełni ukazać swoją moc. Tylko tak nasze życie może się zmienić, może stać się wspaniałe i piękne. Chcę wam powiedzieć, w jaki sposób ja czytam moją starą Biblię. Często biorę ją, trochę czytam, a potem odkładam i pozwalam, aby Pan patrzył na mnie. To nie ja patrzę na Niego, ale to On patrzy na mnie. Tak, On wtedy naprawdę tam jest. Pozwalam Mu na siebie patrzeć. I czuję, a nie jest to żaden sentymentalizm, czuję w głębi swojego jestestwa to, co mówi do mnie Pan. Czasem Pan nic nie mówi. Nie czuję wtedy nic, tylko pustkę, pustkę, pustkę… Trwam jednak cierpliwie w oczekiwaniu. Czytam i modlę się. Modlę się na siedząco, bo klęczenie sprawia mi ból. Niekiedy modląc się, zasypiam. Ale to nic nie szkodzi. Jestem jak syn przy swoim ojcu. I to się liczy.
Papież Franciszek, Wstęp do Biblii, Youcat, 2015
7 marca

Pytanie o Biblię jest pytaniem o świat. Jeśli Bóg nie miał nic wspólnego z prorokami to nie ma nic wspólnego z nami (…) Biblia rozwiała iluzję człowieka o jego samotności. Bóg nie pozostaje daleko od naszych wołań. On jest nie tylko wzorem, lecz również mocą, a życie jest odpowiedzią, a nie monologiem. Biblia ukazuje drogę Boga ku człowiekowi i drogę człowieka ku Bogu. Obejmuje zarówno skargę Boga wobec niegodziwca i krzyk człowieka udręczonego, domagającego się Bożej sprawiedliwości. Na jej kartach znajdziemy też świadectwa niewiarygodnego braku wrażliwości i uporu człowieka, jego ogromnej zdolności do sprowadzania na siebie zguby, a jednocześnie pewność, że poza wszelkim złem istnieje Boże współczucie.

Ten, kto szuka odpowiedzi na najbardziej palące pytanie: czym jest życie? znajdzie ją w Biblii: przeznaczeniem człowieka jest bycie raczej towarzyszem niż panem. (…) Kiedy ogarnia nas rozpacz, kiedy mądrość nauki i świetność sztuk nie potrafi uwolnić nas od strachu i poczucia bezsensu, Biblia daje jedyną nadzieję: historia jest krętą drogą zbliżającego się ku nam Boga.

Biblia jest największym przywilejem ludzkości. Żadna księga nie kocha i nie szanuje tak bardzo człowieka. Nigdzie nie przekazano równie wzniosłych pieśni o prawdzie jego losu, o chwale, męce i radości, nędzy i nadziei; nigdzie pragnienie znalezienia pomocy i pewność ostatecznego odkupienia nie istnieje tak przenikliwie. Zawiera słowa, które zaskakują człowieka winnego i przyrzekają pomoc opuszczonemu. Ten, kto szuka języka, którym mógłby wyrazić swe najgłębsze troski i modlić się, znajdzie go w Biblii.

Biblia nie jest końcem, lecz początkiem; precedensem, a nie historią. Jej zakorzenienie w poszczególnych zdarzeniach historycznych nie stoi na przeszkodzie temu, że jest wieczna. (…) Nie jest epicką opowieścią o życiu bohaterów, lecz historią każdego człowieka w każdym miejscu i czasie. (…) Ukazuje drogę narodom i jednostkom. Nieustannie rozsiewa ziarna sprawiedliwości i współczucia, powtarza wołanie Boga do świata i przebija pancerz ludzkiej bezduszności.

Biblia nie wymaga dowodu na swoją wyjątkowość. Ma ona przez wieki moc nad duchem człowieka nie dlatego, że nazywamy ją „Słowem Boga”, lecz ponieważ faktycznie niesie ze sobą światło, które rozpala duszę. Gdybyśmy poznali ją bez takiego rozgłosu [po prostu czytając i wchłaniając] nasze zdumienie jej siłą byłoby jeszcze mocniejsze.

(…) Nie jest możliwe, by myśleć o Bogu bez świata; podobnie niemożliwe byśmy nabrali pojęcia o Jego trosce [o nas] bez Biblii.

A.J. Heschel. Bóg szukający człowieka, Kraków 2007, s. 299-306 (fragmenty)

 

14 marca

Jak czytać Biblię i żyć Dobrą Wiadomością o Dobroci Boga?

Z encykliki „Evangelii Gaudium” (Radość Ewangelii) Papieża Franciszka

Pierwszym krokiem, po zwróceniu się do Ducha Świętego, jest poświęcenie całej uwagi tekstowi biblijnemu. Gdy ktoś stara się zrozumieć, jakie jest przesłanie tekstu, spełnia «kult prawdy». Pokora serca skłania do uznania, że Słowo zawsze nas przekracza, że nie jesteśmy «panami ani twórcami, ale stróżami, głosicielami i sługami». Aby móc interpretować tekst biblijny, potrzeba cierpliwości, uwolnienia się od wszelkiego niepokoju i poświęcenia czasu, zainteresowania i bezinteresownego oddania. Trzeba odłożyć na bok jakąkolwiek dręczącą nas troskę, aby wejść w inny obszar pogodnego skupienia. Bezinteresownie i bez pośpiechu poświęcamy czas tylko na rzeczy lub osobom, które kochamy. A tutaj chodzi o ukochanie Boga, który chciał przemówić. Poczynając od tej miłości, można się zatrzymać z postawą ucznia: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha» (1 Sm 3, 9).

Przede wszystkim należy być pewnym, że się poprawnie rozumiało znaczenie słowa, które czytamy. Chciałbym podkreślić coś, co jest oczywiste, ale nie zawsze jest brane pod uwagę: studiowany przez nas tekst ma dwa lub trzy tysiące lat, jego język bardzo się różni od języka, jakim się dziś posługujemy. O ile wydaje nam się, że rozumiemy słowa, przetłumaczone na nasz język, nie oznacza to, że rozumiemy poprawnie, co zamierzał wyrazić święty pisarz. Znane są pomoce, jakie ofiaruje analiza literacka: zwrócić uwagę na słowa, które się powtarzają lub się wyróżniają, rozpoznać strukturę oraz własny dynamizm tekstu, wziąć pod uwagę miejsce zajmowane przez występujące osoby itp. Ale celem nie jest zrozumienie wszystkich drobnych szczegółów tekstu; rzeczą najważniejszą jest odkryć, jakie jest główne przesłanie, co tworzy strukturę i jedność tekstu.

Duch Święty nie natchnął tylko jednej części, ale całą Biblię. (…) [Powinniśmy] więc pogłębiać wielką osobistą zażyłość ze Słowem Bożym, [bo przezeń działa Boży Duch]. Konieczne; z sercem uległym i rozmodlonym musi zbliżać się do Słowa, aby ono przeniknęło do głębi jego myśli i uczucia i zrodziło w nas nową mentalność».

Nie żąda się od nas, abyśmy byli niepokalani, ale raczej żebyśmy zawsze wzrastali, żyli z głębokim pragnieniem czynienia postępów na drodze Ewangelii i nie opuszczali rąk. Nieodzowne jest, abyśmy mieli pewność, że Bóg nas kocha, że Jezus Chrystus nas zbawił, że do Jego miłości należy zawsze ostatnie słowo. Wobec takiego piękna, wielokrotnie będziemy czuli, że życie nie przynosi nam w pełni chwały i będziemy pragnęli szczerze, by lepiej odpowiedzieć na tak wielką miłość. Ale jeśli nie zatrzymamy się na słuchaniu Słowa w postawie szczerego otwarcia, jeśli nie pozwolimy, by dotknęło ono naszego życia, by nas zakwestionowało, by nas zachęcało, by nas zmobilizowało, jeśli nie poświęcamy czasu, by modlić się Słowem, [wtedy będziemy doświadczać pustki w naszym życiu]. W każdym wypadku, uznając swoje ubóstwo i z pragnieniem większego zaangażowania, zawsze możemy dawać sobie nawzajem Jezusa Chrystusa, mówiąc jak Piotr: «Nie mam srebra ani złota […] ale co mam, to ci daję» (Dz 3, 6). Pan chce się nami posługiwać jako istotami żywymi, wolnymi i kreatywnymi, które dają się przeniknąć Jego Słowu. Jego orędzie musi rzeczywiście nas przeniknąć, ale nie tylko przez rozum, lecz biorąc w posiadanie całe nasze jestestwo. Duch Święty, który natchnął Słowo, jest Tym, który «jak w początkach Kościoła, tak i dzisiaj działa w każdym kto czyta Ewangelię, jeśli tylko poddaje się Jego kierownictwu. On podsuwa słowa, jakie tylko On jeden może poddać»

 

Chcąc lepiej rozumieć Pismo Święte jako całość i poszczególne jego fragmenty warto zerknąć na:

  • http://youmygod.pl/
  • Telewizyjny Uniwersytet Biblijny w TV TRWAM
  • https://www.cfd.sds.pl/?d=spis,,slowo-na-jutro
  • https://bibleproject.com/polish/
  • psalm 1zW (facebook, youtube)
  • https://www.biblista.pl/

 

 

Strona parafia.mystkow.pl korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
OK, zgadzam się
x