Przy parafii Św. Ap Filipa i Jakuba działają grupy wsparcia:

Parafia Mystków powstała w 1320 – 1326 r z fundacji Królowej Jadwigi i Władysława Łokietka. Dawny kościół drewniany był pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa, oraz Świętych Filipa i Jakuba apostołów.  W latach 1905- 1910r. został zbudowany nowy kościół murowany, kryty dachówką, pod wezwaniem Świętych Filipa i Jakuba Apostołów. Budową kierował ks. Proboszcz Jan Jarzębiński.

        Krucjata Wyzwolenia Człowieka

 Wziąć udział może być każdy.

        Grupa Anonimowych Alkoholików  „Dom na skale”

           Linki:

 1. 1.   Krucjata Wyzwolenia Człowieka to ruch abstynencki, głoszący wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu dzięki miłości Jezusa

To inicjatywa  ludzi dobrej woli podjęta dla ratowania prawdziwej wolności swojej i bliźniego

– przez radykalną abstynencje.

– przez ofiarę i modlitwę

– przez promowanie nowego stylu życia

To pełna radości i bezinteresownej  miłości  promocja nowego stylu życia podejmowana w zupełnej wolności przez jej członków

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest tez  jedną z najważniejszych diakonii Ruchu Światło-Zycie

KWC w obecnej formie została założona w 1979 roku przez ks. Franciszka Blachnickiego (na zdjęciu obok) i Ruch Światło-Życie. Jej poprzedniczką była Krucjata Wstrzemięźliwości, która powstała pod koniec lat ‘50 XX wieku, a została zlikwidowana w 1960 r. przez Służbę Bezpieczeństwa (SB).

Ks. Franciszek Blachnicki KWC powołał w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas  I Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

 • Członkowie KWC ukazują swoim sposobem życia jedną z dróg rozwoju duchowego, opierającego się na wartościach chrześcijańskich, w szczególności miłości bliźniego
 • Potrafią dać świadectwo człowieka w pełni wyzwolonego od wszelkich zniewoleń                Nie zgadzają się na przymusowe picie alkoholu (tzw. „terror alkoholowy” jak określa to Ojciec Franciszek)
 • Zachęcają do spotkań towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, chrzciny, komunie bezalkoholowe). Starają się pomóc wszystkim ludziom zniewolonym –nie tylko przez alkohol
 •          Znak Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
 •          Przesłanie Krucjaty wyraża jej znak (herb)
 • Bardzo ważne są  słowa  Pana Jezusa Chrystusa: “Nie lękajcie się!”
 • Często przywoływane przez Jana Pawła II. Przypominają one członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest „wyzwalanie ludzi i siebie od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem”.
  Krzyż to znak wyprawy krzyżowej dla wyzwalania Ziemi Świętej
 • tj serca ludzkiego uświęconego przez Sakrament Chrztu świętego a zarazem znak zwycięstwa ŻYCIA nad ŚMIERCIĄ.
  Duże „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję, nasz wzór oddania się Chrystusowi, a przez niego Ojcu.
  Małe „m” symbolizuje słowo „my” odnoszące się do przynależących do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

 

Istotnym elementem Krucjaty jest modlitwa KWC ułożona przez Ks. Franciszka Blachnickiego

Krucjata Wyzwolenia Człowieka posiada także swój hymn-    “Serce wielkie nam daj”

 

Jakie znaczenie w KWC ma abstynencja?

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach.

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich!

Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne.  Więcej o motywacji Krucjaty można znaleźć w Abstynenckim Credo KWC.

Jak zostać członkiem KWC?   (Możliwość pobrania deklaracji )

Postanowienie abstynencji jest równoznaczne z decyzją włączenia się do KWC. Jest ono zadeklarowane na piśmie i wpisane do „Księgi Czynów Wyzwolenia”, istniejącej przy każdej stanicy. Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

 • na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;
 • na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i każdy zachowuje wolność wycofania go w chwili wyłączenia się z  szeregu członków KWC.   Jeśli w Twoim sercu zrodziło się pragnienie zostania kandydatem lub członkiem KWC

                          zgłoś się do najbliższej Stanicy KWC Twojego miejsca zamieszkania.

Tekst Deklaracji przystąpienia do KWC zachowujemy dla siebie. Natomiast Zgłoszenie należy odciąć od pobranego formularza, wypełnić czytelnie drukowanymi literami, a następnie przesłać na adres:

STANICA NR 1

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2

34-450 Krościenko nad Dunajcem

lub do najbliższej Stanicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka celem dokonania wpisu do „Księgi Czynów Wyzwolenia”.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka istnieje we wszystkich diecezjach. Kontakt można nawiązać poprzez wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Stanica Nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka mieści się w Centrum Światło-Życie na „Kopiej Górce”.

Więcej na www.kwc.oaza.pl

Materiały o KWC

Podstawowe źródła wiedzy o Krucjacie to materiały przygotowane przez jej założyciela – księdza Franciszka Blachnickiego: “Podręcznik KWC”, “Abstynenckie Credo” oraz książeczka “Wolni i Wyzwalający”.
Warto zapoznać się z ich treścią, gdyż mogą wyjaśnić nasze wątpliwości i odpowiedzieć na wiele pytań.

 

          Panie, kiedy wisiałeś na krzyżu, powiedziałeś „pragnę”. Chciałeś wypić kielich cierpienia do ostatniej kropli. Gdy  cierpiałeś z pragnienia, podano Ci ocet do picia. Niech Twoje  okrutne męki przypomną mi się w chwili, gdy chcę przyłożyć kieliszek alkoholu do ust. Niech myśl o Twoim zwycięstwie na krzyżu pozwoli mi wytrwać w trzeźwości (abstynencji) i  da łaskę zwycięstwa w chwili słabości. Amen

 

           / Wszechmogący  i  Miłosierny  Boże  proszę daj  mi  to, co podoba  się  Tobie. 

                                   Nie   dbaj  o  moje  pragnienia.

Ja   wierzę i ufam, że to co od Ciebie pochodzi, będzie dla mnie najlepsze. Amen                                         

Link           Patroni Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

 1. 1.    Niepokalana Matka Kościoła

Blachnicki KWC nazywa także  Dziełem Niepokalanej                                                              

2.   Sw. Stanisław  Biskup i Męczennik ze Szczepanowa

Święty Stanisław urodził się około roku 1030 w Szczepanowie, zmarł 11

kwietnia         1079 w Krakowie. Jako Biskup – Stanisław wielokrotnie  upominał króla za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych i za publiczne powodowanie zgorszenia. Przestrogi pozostawały jednak bez skutku. Zgodnie z prawem kanonicznym za te wykroczenia bp Stanisław rzucił klątwę na Bolesława Śmiałego. Biskup wezwany przed sąd królewski nie stawił się, gdyż nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne i został przez króla bezprawnie skazany na śmierć. Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Jak podaje w “Kronice polskiej” Wincenty Kadłubek, 11 kwietnia 1079 r. król i trzech dworzan wtargnęli do kościoła na Skałce, gdy biskup odprawiał Mszę świętą. Bolesław Śmiały zabił biskupa uderzeniem miecza w tył głowy, a jego ciało poćwiartował na dziedzińcu klasztornym.
Św. Stanisław daje nam przykład odwagi i męstwa w trudnościach. Pomoc drugiemu człowiekowi nie jest prosta, czasami trzeba się wiele natrudzić i przemóc swoje słabości żeby komuś pomóc.                                             

                          3. Św. Maksymilian Maria Kolbe OFMConv.

Święty Maksymilian Maria Kolbe (Rajmund Kolbe) OFMConv. ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, polski franciszkanin. W 1906r. w kościele św. Mateusza w Pabianicach, według jego relacji, ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, trzymająca w ręce białą i czerwoną koronę. Zapytała go, którą chce, dając do zrozumienia, że czerwona oznacza męczeństwo, a biała czystość. Rajmund wziął obydwie. W 1910r. rozpoczął nowicjat w zakonie franciszkanów, przyjmując imię Maksymilian. W Rzymie w 1917 założył wraz z kolegami stowarzyszenie osób świeckich “Rycerstwo Niepokalanej” (Militia Immaculatae), zajmujących się apostolstwem pod
znakiem Maryi. Aby realizować cele stowarzyszenia i utrzymywać kontakt z jego członkami, od stycznia 1922 wydawał w Krakowie miesięcznik “Rycerz Niepokalanej”. Pierwszy raz Maksymilian został aresztowany 19 września 1939. Po wyjściu na wolność zorganizował w klasztorze ośrodek usług dla okolicznej ludności i oddał się pogłębianiu formacji pozostałych przy nim współbraci. Powtórnie aresztowany 17 lutego 1941, był przesłuchiwany i więziony na Pawiaku. 28 maja 1941 r. trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer 16670. W obozie dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia – Franciszka Gajowniczka. Maksymilian zmarł 14 sierpnia 1941 dobity zastrzykiem trucizny – fenolu.
Św. Maksymilian jest patronem KWC, gdyż daje nam doskonały przykład realizowania Słowa Bożego w swoim życiu. Daje nam przykład miłowania braci, bo bez miłości nic nie możemy uczynić, aby pomóc naszym bliźnim.

 

   Link    Życiorys Sługi Bożego Mateusza Talbota  patrona ludzi trzeźwiejących

Święci zdarzają się rzadko. Znana w wielu krajach katolickich osoba robotnika MATTA TALBOTA, zmarłego w Dublinie 7 czerwca 1925 r., odznacza się nie tylko wielką skromnością i głęboką pobożnością. Jego imię wiąże się ze szczególnym nawróceniem: od życia pozbawionego sensu, nadziei i całkowitego pogrążenia w alkoholizmie, do życia dla Boga i misji.W ostatnich latach zasadniczo zmieniło się podejście do problemu alkoholizmu. Coraz więcej wie się o przyczynach, które często sięgają wczesnego dzieciństwa; alkoholizm został uznany za chorobę ciała i duszy.Matt Talbot wybrał drogę nawrócenia do Boga, a potem udoskonalał swoje życie w całkowitej abstynencji, mimo braku zrozumienia ze strony otoczenia. Również dziś mógłby być wzorem dla ludzi zagrożonych i uczyć środowisko lepszego rozumienia chorych nałogowców.

                         

                Modlitwa o beatyfikację Matta Talbota:

Panie, Ty w swoim słudze Mateuszu Talbocie dałeś nam wspaniały przykład zwycięstwa nad nałogiem, gorliwego wypełniania obowiązków i głębokiej czci Najświętszego Sakramentu. Niech jego życie wypełnione modlitwą i pokutą doda nam odwagi, byśmy podejmowali nasze krzyże i naśladowali naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ojcze, jeśli jest Twoją wolą, by umiłowany Twój sługa został wywyższony przez Kościół Święty, daj nam poznać moc jego wstawiennictwa przez łaski, których nam udzielisz za jego przyczyną. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Strona parafia.mystkow.pl korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
OK, zgadzam się
x