“Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” /KKK 1324/

eucharystia-i-pokutaPodczas Mszy kapłan mówi za Chrystusem: “Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. Po tych słowach ukazuje wiernym hostię. Następnie unosi kielich i mówi: “Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”. Warunkiem pełnego uczestnictwa w Eucharystii jest przyjęcie Komunii Świętej. W naszej parafii I. Komunia Święta odbywa się 1 maja o godzinie 11.00. Okres przygotowania trwa 2. lata. Rozpoczyna się we wrześniu w klasie 2. szkoły podstawowej. Zakończenie przypada na dziękczynną Mszę rocznicową organizowaną w maju następnego roku (w 3 klasie). Dziękczynienie dokonuje się w czasie pierwszych piątków miesiąca.

Wczesna Komunia

wczesna komuniaW naszej parafii istnieje możliwość przygotowania dziecka do wczesnej Komunii Świętej. W myśl słów bł. Jana Pawła II: “Niech mi będzie wolno wywołać w pamięci osobę tego kapłana, którego znałem w późnych już latach jego życia: księdza prałata Władysława Mendrali. Śp. ksiądz Mendrala opowiadał mi o tradycji wczesnych Komunii dzieci w wieku przedszkolnym w jego parafii, tak jak to zalecał św. papież Pius X. I mówił jeszcze o licznych powołaniach kapłańskich i zakonnych, które stąd brały swój początek” /Tarnów, 10.06.1987, Przemówienie do duchowieństwa/, I Komunię mogą przyjąć dzieci z klasy 0, po wcześniejszym przygotowaniu. Sakrament Pokuty Jest to sakrament, w którym poprzez spowiedź można uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy. Kapłani czynią to na mocy słów wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa do apostołów: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Sakrament Pokuty

sakrament pokutyJest to sakrament, w którym poprzez spowiedź można uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy. Kapłani czynią to na mocy słów wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa do apostołów: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Sakrament pokuty, zwany także sakramentem pojednania i nawrócenia, składa się z trzech aktów penitenta (spowiadającego się) oraz rozgrzeszenia udzielanego przez kapłana. Tymi aktami są: żal za grzechy, wyznanie grzechów oraz postanowienie wypełnienia za nie zadośćuczynienia i pokuty.
Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, są objęte ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów. Rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich kapłani. Jednak w przypadku niebezpieczeństwa śmierci grzesznika każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiedzi, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i każdej ekskomuniki.

Strona parafia.mystkow.pl korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
OK, zgadzam się
x