Tymi słowami 25 III 1984 roku Jan Paweł II powierzył świat w Fatimie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Tak sobie życzyła Maryja. Wtedy ocali świat i tak się stało. Najlepiej żeby ten akt poświęcenia dokonał się we wszystkich rodzinach parafii jednocześnie bo tak prosiła Maryja. Dzięki temu zawierzeniu dokonało sie wiele cudów, które świat ocaliło miedzy innymi od III wojny światowej. Zawierzenie rodziny proponuje dziś wieczorem o godz. 21.00

N I E P O K A L A N A M A T K O !
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!”. staję dziś przed Tobą w czasie kiedy rozszerza się straszna choroba zakaźna związana z koronawirusem, aby Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcić w duchu jedności i odpowiedzialności, w łączności z aktami poświecenia, które dokonują się w wielu rodzinach naszej parafii.
Zawierzam Twojemu Niepokalanemu Sercu, na zawsze moją rodzinę i moją Parafie, zawierzam i poświęcam naszą Ojczyznę umiłowana przez Ciebie Rosje i cały świat. Niech stanie się to wszystko Twoja własnością.
Przyjmij moje zawierzenie i poświęcenie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Niepokalanego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy moja rodzinę, naszą Parafię, naszą Ojczyznę Rosje i cały świat, który Ci teraz zawierzam i poświęcam, lękając się o wieczny los nas wszystkich.
Przyjmij naszą pokorną ufność i moje zawierzenie i moje poświęcenie! Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z moja rodzina, naszą parafią, Ojczyzną umiłowaną Rosją i całym światem wobec Twego Niepokalanego Serca, po to, aby zjednoczyć się z Odkupicielem, który za nas wszystkich umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Tylko Jezus Chrystus nasz Zbawiciel i Twoje wstawiennictwo Maryjo ma moc przebłagać P. Boga naszego ojca i jemu zadośćuczynić.
Dlatego przez Twoje wstawiennictwo Maryjo niech odkupieńcze Dzieło Jezusa Chrystusa, stanie się udziałem całego świata. Moc tego poświęcenia, niech trwa przez wszystkie czasy, i niech ogarnia wszystkich których Ci dziś poświęcamy..
O, jakże nas przeto boli wszystko, co w mojej rodzinie, w naszej parafii, w Ojczyźnie naszej i w umiłowanej przez Ciebie Rosji i w całym świecie i co w każdym z nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu!
Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno!
Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu!
Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!
Matko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości!
Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za tych których Ci poświęcamy
Poświecenie to, i tych których teraz zawierzam, ukrywam w Twoim Niepokalanym Sercu Maryjo.
O Niepokalane Serce Maryi naszej umiłowanej Matki! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży nad nami i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu nieszczęść oraz wszelkich kłótni i zawziętości – wybaw nas Maryjo!
Od wojny atomowej i samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas Maryjo!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci – wybaw nas Maryjo!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego – wybaw nas Maryjo!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym i parafialnym– wybaw nas Maryjo!
Od deptania Bożych przykazań, od bluźnierstw i świętokradztw i od grzechów które wymieniłaś w Fatimie – wybaw nas Maryjo!
Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas Maryjo!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu – wybaw nas! Wybaw nas Maryjo!
Od grzechów sodomskich i od grzechów wołających o pomstę do nieba – wybaw nas Maryjo!
Od czynów które demoralizują nasze dzieci i młodzież a także dorosłych – wybaw nas Maryjo
Od kłótni, egoizmu i pychy, od pijaństwa, narkomanii i wszelkiego zgorszenia -Wybaw nas Maryjo!
Od kłamstwa i oczerniania, od zawiści i gniewu, który idzie w pokolenia – wybaw Nas Maryjo
Od obecnej strasznej zarazy związanej z koronawirusem – wybaw nas Maryjo (3 x)
Maryjo nasza Matko spraw, by moja rodzina żyła w zgodzie i miłości, zaś rodziny słabe umacniaj, chore uzdrawiaj, a rozbite zjednocz.
Błagamy Cię Maryjo! Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata, w mojej rodzinie w naszej Parafii w Ojczyźnie i Rosji i w świecie całym nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło i obecna zarazę! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei!

Kategorie: Aktualności

Strona parafia.mystkow.pl korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
OK, zgadzam się
x